Kaféet
Utställningar
Kultur vid Fyrisån
sommar 2012
Ateljé Upp
Litteratur
Kulturum &
Incredible India

UTSTÄLLNINGAR

av deltagare i Konstbruket
Studiefrämjandets dagliga verksamhet i Ekeby Bruk

 

Tidigare utställningar
2010 -2011

 


Kultur Kaféet är öppet: onsdag - söndag kl 11:00 - 18:00

Walmstedtska Gården,
Sysslomansgatan 1, 753 10 Uppsala
info@kulturkafeet.se